Vishwakarma Surnames

No. State Surname
1 Andhra Pradesh Achari, Chary, and Acharya
2 Bihar Vishwakarma, Sharma, Thakur
3 Gujarat Panchal, Pitroda, Parmar, Pithva, Suthat, Mistry, Wadia, Gohil.
4 Maharashtra Dangre, Upankar, Mane, Ighe, Lohar, Koshe, Waghodekar, Kumbare, Panvalkar, Dhole, Pakhale. In Konkan Area Shemadkar, Katalkar, Gulekar, Shirvankar, Ghadi, Masurkar, Chapekar, Masurkar, Pomendkar
5 Orissa Moharana, Mohapatra, Sutar, Sahu, Parida
6 Rajasthan Suthar, Gorana, Malviya, Lohar and Jangid Brahmins
7 Tamilnadu Vishvabrahmins, Kamaalar, Aachari or Aasaari
8 Uttar Pradesh Vishwakarma, Sharma
9 West Bengal Karmakar, Lohar, Raut, Majhi, Guli, Gulimajhi, Dandamajhi, Dalui, Sutar
10 Madhya Pradesh Vishwakarma, Suthar, Shilpi

A family that worships together, grows in faith together, and serves one another.

Your membership means more than simply signing a piece of paper. Becoming a member of Vishwakarma Samaj expresses your commitment to this spiritual family.