श्री लक्ष्मी माता के 108 नाम

ॐ प्रकृत्यै नमः

ॐ विकृत्यै नमः

ॐ विद्यायै नमः

ॐ श्रद्धायै नमः

ॐ विभूत्यै नमः

ॐ सुरभ्यै नमः

ॐ परमात्मिकायै नमः

ॐ वाचे नमः

ॐ पद्मालयायै नमः

ॐ पद्मायै नमः

ॐ शुचये नमः

ॐ स्वाहायै नमः

ॐ स्वधायै नमः

ॐ सुधायै नमः

ॐ धन्यायै नमः

ॐ हिरण्मय्यै नमः

ॐ लक्ष्म्यै नमः

ॐ नित्यपुष्टायै नमः

ॐ विभावर्यै नमः

ॐ अदित्यै नमः

ॐ दित्ये नमः

ॐ दीपायै नमः

ॐ वसुधायै नमः

ॐ वसुधारिण्यै नमः

ॐ कमलायै नमः

ॐ कान्तायै नमः

ॐ कामाक्ष्यै नमः

ॐ क्रोधसंभवायै नमः

ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः

ॐ बुद्धये नमः

ॐ अनघायै नमः

ॐ हरिवल्लभायै नमः

ॐ अशोकायै नमः

ॐ अमृतायै नमः

ॐ दीप्तायै नमः

ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः

ॐ धर्मनिलयायै नमः

ॐ करुणायै नमः

ॐ लोकमात्रे नमः

ॐ पद्मप्रियायै नमः

ॐ पद्महस्तायै नमः

ॐ पद्माक्ष्यै नमः

ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः

ॐ पद्मोद्भवायै नमः

ॐ पद्ममुख्यै नमः

ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः

ॐ रमायै नमः

ॐ पद्ममालाधरायै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ पद्मिन्यै नमः

ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः

ॐ पुण्यगन्धायै नमः

ॐ सुप्रसन्नायै नमः

ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः

ॐ प्रभायै नमः

ॐ चन्द्रवदनायै नमः

ॐ चन्द्रायै नमः

ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः

ॐ चतुर्भुजायै नमः

ॐ चन्द्ररूपायै नमः

ॐ इन्दिरायै नमः

ॐ इन्दुशीतलायै नमः

ॐ आह्लादजनन्यै नमः

ॐ पुष्टयै नमः

ॐ शिवायै नमः

ॐ शिवकर्यै नमः

ॐ सत्यै नमः

ॐ विमलायै नमः

ॐ विश्वजनन्यै नमः

ॐ तुष्टयै नमः

ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः

ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः

ॐ शान्तायै नमः

ॐ शुक्लमाल्यांबरायै नमः

ॐ श्रियै नमः

ॐ भास्कर्यै नमः

ॐ बिल्वनिलयायै नमः

ॐ वरारोहायै नमः

ॐ यशस्विनयै नमः

ॐ वसुन्धरायै नमः

ॐ उदारांगायै नमः

ॐ हरिण्यै नमः

ॐ हेममालिन्यै नमः

ॐ धनधान्यकर्ये नमः

ॐ सिद्धये नमः

ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः

ॐ शुभप्रदाये नमः

ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः

ॐ वरलक्ष्म्यै नमः

ॐ वसुप्रदायै नमः

ॐ शुभायै नमः

ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः

ॐ समुद्रतनयायै नमः

ॐ जयायै नमः

ॐ मंगळा देव्यै नमः

ॐ विष्णुवक्षस्स्थलस्थितायै नमः

ॐ विष्णुपत्न्यै नमः

ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः

ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः

ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः

ॐ देव्यै नमः

ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः

ॐ नवदुर्गायै नमः

ॐ महाकाल्यै नमः

ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः

ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकायै नमः

ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नायै नमः

ॐ भुवनेश्वर्यै नमः

A family that worships together, grows in faith together, and serves one another.

Your membership means more than simply signing a piece of paper. Becoming a member of Vishwakarma Samaj expresses your commitment to this spiritual family.