श्री हनुमानजी के 108 नाम

ॐ हनुमते नमः

ॐ श्री प्रदाय नमः

ॐ वायु पुत्राय नमः

ॐ रुद्राय नमः

ॐ अनघाय नमः

ॐ अजराय नमः

ॐ अमृत्यवे नमः

ॐ वीरवीराय नमः

ॐ ग्रामावासाय नमः

ॐ जनाश्रयाय नमः

ॐ धनदाय नमः

ॐ निर्गुणाय नमः

ॐ अकायाय नमः

ॐ वीराय नमः

ॐ निधिपतये नमः

ॐ मुनये नमः

ॐ पिंगाक्षाय नमः

ॐ वरदाय नमः

ॐ वाग्मीने नमः

ॐ सीताशोकविनाशाय नमः

ॐ शिवाय नमः

ॐ शर्वाय नमः

ॐ पराय नमः

ॐ अव्यक्ताय नमः

ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः

ॐ रसाधराय नमः

ॐ पिंगकेशाय नमः

ॐ पिंगरोमम्णे नमः

ॐ श्रुतिगम्याय नमः

ॐ सनातनाय नमः

ॐ अनादये नमः

ॐ भगवते नमः

ॐ देवाय नमः

ॐ विश्वहेतवे नमः

ॐ निरामयाय नमः

ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः

ॐ विश्वेशाय नमः

ॐ विश्वनाथाय नमः

ॐ हरीश्वराय नमः

ॐ भर्गाय नमः

ॐ रामाय नमः

ॐ रामभक्ताय नमः

ॐ कल्याणाय नमः

ॐ प्रकृतिस्थिराय नमः

ॐ विश्वम्भराय नमः

ॐ विश्वमूर्तये नमः

ॐ विश्वाकाराय नमः

ॐ विश्वदाय नमः

ॐ विश्वात्मने नमः

ॐ विश्वसेव्याय नमः

ॐ विश्वाय नमः

ॐ विश्वराय नमः

ॐ रवये नमः

ॐ विश्वचेष्टाय नमः

ॐ विश्वगम्याय नमः

ॐ विश्वध्येयाय नमः

ॐ कलाधराय नमः

ॐ प्लवंगमाय नमः

ॐ कपिश्रेष्टाय नमः

ॐ ज्येष्ठाय नमः

ॐ विद्यावते नमः

ॐ वनेचराय नमः

ॐ बालाय नमः

ॐ वृद्धाय नमः

ॐ यूने नमः

ॐ तत्त्वाय नमः

ॐ तत्त्वगम्याय नमः

ॐ सख्ये नमः

ॐ अजाय नमः

ॐ अन्जनासूनवे नमः

ॐ अव्यग्राय नमः

ॐ ग्रामख्याताय नमः

ॐ धराधराय नमः

ॐ भूर्लोकाय नमः

ॐ भुवर्लोकाय नमः

ॐ स्वर्लोकाय नमः

ॐ महर्लोकाय नमः

ॐ जनलोकय नमः

ॐ तपसे नमः

ॐ अव्ययाय नमः

ॐ सत्ययाय नमः

ॐ ओंकारगम्याय नमः

ॐ प्रणवाय नमः

ॐ व्यापकाय नमः

ॐ अमलाय नमः

ॐ शिवाय नमः

ॐ धर्मप्रतिष्ठात्रे नमः

ॐ रामेष्टाय नमः

ॐ फाल्गुणप्रियाय नमः

ॐ गोष्पदिने नमः

ॐ कृतवारीशाय नमः

ॐ पूर्णकामाय नमः

ॐ धराधिपाय नमः

ॐ रक्षोघ्नाय नमः

ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः

ॐ शरणागतवत्सलाय नमः

ॐ जानकीप्राणदात्रे नमः

ॐ रक्षःप्राणहारकाय नमः

ॐ पूर्णाय नमः

ॐ सत्याय नमः

ॐ पीतवाससे नमः

ॐ दिवाकरसमप्रभाय नमः

ॐ देवोद्यानविहारीणे नमः

ॐ देवताभयभञ्जनाय नमः

ॐ भक्तोदयाय नमः

ॐ भक्तलब्धाय नमः

ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः

ॐ द्रोणहर्षाय नमः

श्री हनुमानजी के 108 नाम इन्हे और भी नाम से जाने जाते हैं

ॐ शक्तिनेत्राय नमः

ॐ शक्तये नमः

ॐ राक्षसमारकाय नमः

ॐ अक्षघ्नाय नमः

ॐ रामदूताय नमः

ॐ शाकिनीजीवहारकाय नमः

ॐ बुबुकारहतारातये नमः

ॐ गर्वाय नमः

ॐ पर्वतमर्दनाय नमः

ॐ हेतवे नमः

ॐ अहेतवे नमः

ॐ प्रांशवे नमः

ॐ विश्वभर्ताय नमः

ॐ जगद्गुरवे नमः

ॐ जगन्नेत्रे नमः

ॐ जगन्नथाय नमः

ॐ जगदीशाय नमः

ॐ जनेश्वराय नमः

ॐ जगद्धिताय नमः

ॐ हरये नमः

ॐ श्रीशाय नमः

ॐ गरुडस्मयभंजनाय नमः

ॐ पार्थध्वजाय नमः

ॐ वायुपुत्राय नमः

ॐ अमितपुच्छाय नमः

ॐ अमितविक्रमाय नमः

ॐ ब्रह्मपुच्छाय नमः

ॐ परब्रह्मपुच्छाय नमः

ॐ रामेष्टकारकाय नमः

ॐ सुग्रीवादियुताय नमः

ॐ ज्ञानिने नमः

ॐ वानराय नमः

ॐ वानरेश्वराय नमः

ॐ कल्पस्थायिने नमः

ॐ चिरंजीविने नमः

ॐ तपनाय नमः

ॐ सदाशिवाय नमः

ॐ सन्नताय नमः

ॐ सद्गते नमः

ॐ भुक्तिमुक्तिदाय नमः

ॐ कीर्तिदायकाय नमः

ॐ कीर्तये नमः

ॐ कीर्तिप्रदाय नमः

ॐ समुद्राय नमः

ॐ श्रीप्रदाय नमः

ॐ शिवाय नमः

ॐ भक्तोदयाय नमः

ॐ भक्तगम्याय नमः

ॐ भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः

ॐ उदधिक्रमणाय नमः

ॐ देवाय नमः

ॐ संसारभयनाशनाय नमः

ॐ वार्धिबंधनकृदाय नमः

ॐ विश्वजेताय नमः

ॐ विश्वप्रतिष्ठिताय नमः

ॐ लंकारये नमः

ॐ कालपुरुषाय नमः

ॐ लंकेशगृह भंजनाय नमः

ॐ भूतावासाय नमः

ॐ वासुदेवाय नमः

ॐ वसवे नमः

ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः

ॐ श्रीरामरुपाय नमः

ॐ कृष्णस्तवे नमः

ॐ लंकाप्रासादभंजकाय नमः

ॐ कृष्णाय नमः

ॐ कृष्णस्तुताय नमः

ॐ शान्ताय नमः

ॐ शान्तिदाय नमः

ॐ विश्वपावनाय नमः

ॐ विश्वभोक्त्रे नमः

ॐ मारिघ्नाय नमः

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः

ॐ जितेन्द्रियाय नमः

ॐ ऊर्ध्वगाय नमः

ॐ लान्गुलिने नमः

ॐ मालिने नमः

ॐ लान्गूलाहतराक्षसाय नमः

ॐ समीरतनुजाय नमः

ॐ वीराय नमः

A family that worships together, grows in faith together, and serves one another.

Your membership means more than simply signing a piece of paper. Becoming a member of Vishwakarma Samaj expresses your commitment to this spiritual family.