श्री गणेश भगवान के 108 नाम

ॐ गणपतये नमः

ॐ गणेश्वराय नमः

ॐ गणक्रीडाय नमः

ॐ गणनाथाय नमः

ॐ गणाधिपाय नमः

ॐ एकदंष्ट्राय नमः

ॐ वक्रतुण्डाय नमः

ॐ गजवक्त्राय नमः

ॐ मदोदराय नमः

ॐ लम्बोदराय नमः

ॐ धूम्रवर्णाय नमः

ॐ विकटाय नमः

ॐ विघ्ननायकाय नमः

ॐ सुमुखाय नमः

ॐ दुर्मुखाय नमः

ॐ बुद्धाय नमः

ॐ विघ्नराजाय नमः

ॐ गजाननाय नमः

ॐ भीमाय नमः

ॐ प्रमोदाय नमः

ॐ आनन्दाय नमः

ॐ सुरानन्दाय नमः

ॐ मदोत्कटाय नमः

ॐ हेरम्बाय नमः

ॐ शम्बराय नमः

ॐ शम्भवे नमः

ॐ लम्बकर्णाय नमः

ॐ महाबलाय नमः

ॐ नन्दनाय नमः

ॐ अलम्पटाय नमः

ॐ भीमाय नमः

ॐ मेघनादाय नमः

ॐ गणञ्जयाय नमः

ॐ विनायकाय नमः

ॐ विरूपाक्षाय नमः

ॐ धीराय नमः

ॐ शूराय नमः

ॐ वरप्रदाय नमः

ॐ महागणपतये नमः

ॐ बुद्धिप्रियाय नमः

ॐ क्षिप्रप्रसादनाय नमः

ॐ रुद्रप्रियाय नमः

ॐ गणाध्यक्षाय नमः

ॐ उमापुत्राय नमः

ॐ अघनाशनाय नमः

ॐ कुमारगुरवे नमः

ॐ ईशानपुत्राय नमः

ॐ मूषकवाहनाय नः

ॐ सिद्धिप्रदाय नमः

ॐ सिद्धिपतये नमः

ॐ सिद्ध्यै नमः

ॐ सिद्धिविनायकाय नमः

ॐ विघ्नाय नमः

ॐ तुङ्गभुजाय नमः

ॐ सिंहवाहनाय नमः

ॐ मोहिनीप्रियाय नमः

ॐ कटिंकटाय नमः

ॐ राजपुत्राय नमः

ॐ शकलाय नमः

ॐ सम्मिताय नमः

ॐ अमिताय नमः

ॐ कूश्माण्डगणसम्भूताय नमः

ॐ दुर्जयाय नमः

ॐ धूर्जयाय नमः

ॐ अजयाय नमः

ॐ भूपतये नमः

ॐ भुवनेशाय नमः

ॐ भूतानां पतये नमः

ॐ अव्ययाय नमः

ॐ विश्वकर्त्रे नमः

ॐ विश्वमुखाय नमः

ॐ विश्वरूपाय नमः

ॐ निधये नमः

ॐ घृणये नमः

ॐ कवये नमः

ॐ कवीनामृषभाय नमः

ॐ ब्रह्मण्याय नमः

ॐ ब्रह्मणस्पतये नमः

ॐ ज्येष्ठराजाय नमः

ॐ निधिपतये नमः

ॐ निधिप्रियपतिप्रियाय नमः

ॐ हिरण्मयपुरान्तस्थाय नमः

ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः

ॐ अर्णवोदराय नमः

ॐ पूषदन्तभृते नमः

ॐ उमाङ्गकेळिकुतुकिने नमः

ॐ मुक्तिदाय नमः

ॐ कुलपालकाय नमः

ॐ किरीटिने नमः

ॐ कुण्डलिने नमः

ॐ हारिणे नमः

ॐ वनमालिने नमः

ॐ मनोमयाय नमः

ॐ वैमुख्यहतदृश्यश्रियै नमः

ॐ पादाहत्याजितक्षितये नमः

ॐ सद्योजाताय नमः

ॐ स्वर्णभुजाय नमः

ॐ मेखलिन नमः

ॐ दुर्निमित्तहृते नमः

ॐ दुस्स्वप्नहृते नमः

ॐ प्रहसनाय नमः

ॐ गुणिने नमः

ॐ नादप्रतिष्ठिताय नमः

ॐ सुरूपाय नमः

ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः

ॐ वीरासनाश्रयाय नमः

ॐ पीताम्बराय नमः

ॐ खड्गधराय नमः

श्री गणेश भगवान के 108 नाम इन्हे और भी नाम से जाने जाते हैं

ॐ खण्डेन्दुकृतशेखराय नमः

ॐ चित्राङ्कश्यामदशनाय नमः

ॐ फालचन्द्राय नमः

ॐ चतुर्भुजाय नमः

ॐ योगाधिपाय नमः

ॐ तारकस्थाय नमः

ॐ पुरुषाय नमः

ॐ गजकर्णकाय नमः

ॐ गणाधिराजाय नमः

ॐ विजयस्थिराय नमः

ॐ गणपतये नमः

ॐ ध्वजिने नमः

ॐ देवदेवाय नमः

ॐ स्मरप्राणदीपकाय नमः

ॐ वायुकीलकाय नमः

ॐ विपश्चिद्वरदाय नमः

ॐ नादाय नमः

ॐ नादभिन्नवलाहकाय नमः

ॐ वराहवदनाय नमः

ॐ मृत्युञ्जयाय नमः

ॐ व्याघ्राजिनाम्बराय नमः

ॐ कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिलाय नमः

ॐ देवत्रात्रे नमः

ॐ दैत्यविमर्दनाय नमः

ॐ शम्भुवक्त्रोद्भवाय नमः

ॐ शम्भुकोपघ्ने नमः

ॐ शम्भुहास्यभुवे नमः

ॐ शम्भुतेजसे नमः

ॐ शिवाशोकहारिणे नमः

ॐ गौरीसुखावहाय नमः

ॐ उमाङ्गमलजाय नमः

ॐ गौरीतेजोभुवे नमः

ॐ स्वर्धुनीभवाय नमः

ॐ यज्ञकायाय नमः

ॐ महानादाय नमः

ॐ गिरिवर्ष्मणे नमः

ॐ शुभाननाय नमः

ॐ सर्वात्मने नमः

ॐ सर्वदेवात्मने नमः

ॐ ब्रह्ममूर्ध्ने नमः

ॐ ककुप्छ्रुतये नमः

ॐ ब्रह्माण्डकुम्भाय नमः

ॐ चिद्व्योमफालाय नमः

ॐ जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषाय नमः

ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः

ॐ अग्न्यर्कसोमदृशे नमः

ॐ गिरीन्द्रैकरदाय नमः

ॐ धर्माय नमः

ॐ धर्मिष्ठाय नमः

ॐ सामबृंहिताय नमः

ॐ ग्रहर्क्षदशनाय नमः

ॐ वाणीजिह्वाय नमः

ॐ वासवनासिकाय नमः

ॐ कुलाचलांसाय नमः

ॐ सोमार्कघण्टाय नमः

ॐ रुद्रशिरोधराय नमः

ॐ नदीनदभुजाय नमः

ॐ सर्पाङ्गुळिकाय नमः

ॐ तारकानखाय नमः

ॐ भ्रूमध्यसंस्थतकराय नमः

ॐ ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नमः

ॐ व्योमनाभाय नमः

ॐ श्रीहृदयाय नमः

ॐ मेरुपृष्ठाय नमः

ॐ इच्छाशक्तिधराय नमः

ॐ कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्षः किन्नरमानुषाय नमः

A family that worships together, grows in faith together, and serves one another.

Your membership means more than simply signing a piece of paper. Becoming a member of Vishwakarma Samaj expresses your commitment to this spiritual family.